Blog Image

Arbetet med att dela ut matpaket till barn i Kinshasa, barn som förlorat eller saknar en eller båda föräldrarna, fortsätter. Det är de fattiga och barnen som har drabbats värst av inbördeskrig och brist på demokrati och stabilitet

Matpaketen delas i det här projektet ut till barn som saknar båda, eller i de flesta fall någon av föräldrarna. De bor med sin mamma, eller i en fosterfamilj. Dessa familjer är fattiga och har svårt att försörja sig. Ambitionen är att de en gång i månaden ska få ett paket med basvaror som majsmjöl, socker, och någon proteinrik konserv. Detta matpaket hjälper barnen och deras fosterfamiljer att få en något bättre näringssituation.

Under 2005 delades dessa paket ut vid fem tillfällen till i genomsnitt 1295 barn. Under 2006 räknar vi med att matpaket kommer att ha delats ut vid åtta tillfällen. Paketen delas ut på tio olika ställen i Kinshasa.

Projektansvarig är mama Mfiri José, som arbetar på departementet för kvinnor och familjer på Kristi Kyrka i Kongos kontor i Kinshasa. Andra som är engagerade är en lokal köpman och kvinnor från kvinnoföreningarna i vår systerkyrka CEBU. Vid utdelningen hyr de en lastbil och en lasthjälp. De flesta barnen är med i församlingarnas söndagsskolearbete, även om det inte är något krav för att få matpaket.

Förutom de pengar som samlas in via Svenska Baptistsamfundet ger Radiohjälpen ett betydande tillskott.