Årsmöte Åmåls Baptistförsamling.

Söndagen den 21 januari hölls sedvanligt årsmöte i Åmåls Baptistförsamling. Årsmötet hade samlat ett stort antal av församlingens medlemmar och inleddes med en betraktelse av församlingens pastor Hans Dahlgren över temat ”Församlingen som familj”.

Efter val av årsmötesfunktionärer vidtog förhandlingarna där bl.a. styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Den upplästa årsberättelsen vittnade om ett verksamt år med många aktiviteter och stor offervilja bland församlingens medlemmar.

Kassören för församlingens amorteringskassa kunde meddela att ombyggnaden av kyrkan som genomfördes 1991, nu var helt betald. Under perioden 1997 till dags dato hade återstående drygt 1 miljon kronor amorteras genom insamlade medel.

Kassören för amorteringskassan avtackades med blommor för ett gott arbete som kassör. Även församlingens pastor och dess ordförande fick blommor som tack för nedlagt arbete under det gångna verksamhetsåret.

Efter en trivsam kaffepaus återupptogs förhandlingarna och en ny styrelse enligt valberedningens förslag valdes för kommande verksamhetsår 2007.

Årsmötet avslutades med förhoppningen om en fortsatt god verksamhet inför det nya året.