Åter har ungdomarna i Baptist-, Pingst- och Missionskyrkan anordnat en ungdomskonferens under namnet ”Vision07” och samlingarna har ägt rum i Kungsbergskyrkan. Gatupastor Marcus Olsson från Göteborg, ungdomspastor Marcus Ringbäck från Örebro och ungdomarnas lovsångteam från Åmål har hållit möten och bibelstudier vid sex olika tillfällen under fredag till söndag, 26-28 januari.

På fredagskvällen hölls en konsert med det kristna punkbandet Wonderland. Ny generation, en organisation som stöder kristna skolgrupper i Sverige, har funnits på plats med försäljning av T-skirt, bibeldelar mm. Under dagarna har det funnits tillfälle för aktiviteter, samvaro och fika i Kungsbergskyrkans cafévåning. Konferensen har samlat omkring hundratalet besökare från olika delar av landet.

På söndagens middagssamling fick besökarna tillsammans med Marcus Olsson både lyssna, fundera och agera. Åhörarna ställdes iför frågor som: Var ligger tyngdpunken i det kristna vardagslivet? Hur ser vi på oss själva i ljuset från vår Herres kallelse? Tillhör jag en viss grupp av kristna. Hur ser jag på andra? Hur kan vi lära oss av våra olikheter så vi tillsammans blir den trygga plattforn som den sökande människan vågar komma till?