Annorlunda besök!

Musikala gäster vid dagens Gudstjänst var ett nytt, ovanligt och dessutom trevligt inslag. Två gymnasieelever spelade gitarr och fiol till förmån för organisationen ”Läkare utan gränser”. Varför undrar säkert någon och anledningarna kan säker vara många men en sak förhåller sig såhär. För att få ett godkänt slutbetyg från den gymnasiala utbildningen så krävs det bland annat att eleven genomför ett projektarbete om 100 poäng. Av dagens inslag förstår vi att projektarbeten kan vara av varierande slag men skall starta upp med en idéskiss som godkänns av en utsedd projekthandledare. Meningen med ett projektarbete är att eleven skall bli skickligare att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge vana av att arbeta i projektform. Projektarbetet syftar också till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde. Till skillnad från andra skolarbeten skall eleven själv välja, starta upp, genomföra och slutföra ett större arbete.

Hur dessa två elever valt ett kunskapsområde, avgränsat det, formulerat ett problem och kunna som en del i detta vara ute i en kyrka och ”spela in” 1000 kronor till Läkare utan gränser, ja – det vet jag faktiskt inte. Däremot vet jag att eleverna som går på Karlbergsgymnasiet heter Maria Levein och Josefin Florell och de berättar att det här var deras första uppträdande med projektet, lite neröst givetvis men väldigt roligt säger de.

Bland spelade stycken fanns: Forever – Timo Tolkki, Vals – José Viñas Diaz

Organisationen, Läkare Utan Gränser, bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Tore Olsson