Familjegudstjänst

Familjegudstjänst har det varit i Baptistkyrkan idag. Barnen medverkade med en dramatisering av berättelsen om den barmhärtige Samarien. Dagen tema var ”behandla andra som du själv vill bli behandlad”. Det gick inte att ta miste på barnens glädje att spela teater och sjunga och föräldrarna hade all andledning att känna stolthet. Innan avslutningen i cafévåningen samlades barnen i en ring runt pastorn som berättade om en hatt och andra saker han burit med sig genom livet.