Vi, Karin och Tore Olsson träffar Dr. Baudouin Makuma som är hälsovårdssamordnare för Svenska Baptistsamfundet och Dr. Dieudonné Motemankele som tjänstgör för WHO som läkare mot epidemiska sjukdomar i Bandunduprovinsen (där vi arbetade). De har varit Sverige under några veckor och besökte nu senast Mission- och Baptistförsamlingen i Kristinehamn. De har deltagit i olika konferenser och andra aktivitet och besöka ett flertal platser för att berätta om sitt arbete. Vi var på plats i Kristinehamn och lyssnade till de problem och möjligheter som Kongo nu står inför. Kongo är stort och svårt för en regering att styra och mycket av sjuk och hälsoinsatser hänger på frivilliga organisationer i utlandet och olika kyrkor som finns i Kongo. De största problemen för republiken Kongo är: Korruption, avsaknad av bra kommunikationer, rebellgrupper, malaria och andra sjukdomar. Vi kände igen problemen och kunde i vår fantasi resa med till de platser vi tidigare besökt eller vistats på.

Makuma, Motemankele och Karin visar oss den nya flaggan.

Blog Image