Sopplunch till förmån för missionen

Söndagen den 6 april hade församlingen en Gudtjänst till förmån för våra systrar och bröder i andra länder. Församlingen hade samtidigt ett besök av fem män från Uganda som gör ett besök hos Åmåls kommun med anledning av att ungdomar från Karlbergsgymnasiet varit där i ett vattenprojekt. Holger Jonasson som SIDA:s representant tolkade männen som informerade om sin hemstad Manafwa.

Församlingen som stöder arbete i Albanien, Thailand, Kongo, div. östländer för att nämna några, hade för dagen insamling bl a genom att servera soppa till alla kyrkobesökare. Gåvor och sopplunch inbringade tillsammans över 3 000 kronor.