Vår församlingsmedlem Helen Olsson har sedan ett år arbetat för IBRA radio på Cy*pern med att göra radioprogram med ara*bisktalande kristna vars program sedan skickas från en radiostation i europa för att sändas över norra Afrika och främre Asien. Brev, mail och telefonsamtal kommer ständigt in från människor som förstått att Jesus är Guds son och vår frälsare och livräddare. Där finns en stab med människor från olika länder som svarar på brev och samtal för fortsatt rådgivning och brevundervisning

Här kan du läsa ett av breven;

Till Life Channel:” Alldeles nyligen har
min familj och jag tagit emot Herren Jesus som vår Frälsare. Life Channels
berömvärda program, speciellt ”Liv i Ordet” och ”Frågor om tron” har först oss
till Guds tron.” Familj från Tu*nisien

Blog Image
Aktion Ibr*ahim är ett nätverk mellan församlingar och
organisationer i Sverige och Internationellt, som leds av Botkyrka
Pingstförsamling och med regionkontor på Cyp*ern. Samarbetet bygger på
gemensamma visioner, målsättningar och strategier. Koordinator i Sverige är pastor Eber Vikström, Botkyrka ( eber.vikstrom@pingst.se ) och fältkoordinator är Bengt Åke Bengtson, Cypern.(bob@ibra.se) Aktion Ibra*him är ur svensk pingstmissions synvinkel identiskt med Pingst FFS, Regionrådet för Mellanöstern och Nordafrikas arbete i området)

Möjlighet finns att stödja Aktion Ibr*ahim-arbetet via bankgiro 5533-3389

Besök gärna också Aktion Ibrah*ims radiohemsida http://www.radioibrahim.com