Tendensen är idag den att svenskarna väljer julnattsmässan framför julottan men det hindrar inte att det varje år är fullsatt i Åmåls Baptistkyrka.

Äldre, medelålders och unga gick upp i ottan och tog plats i bänkarna och lyssnade till julens budskap fast det var mörkt, kallt och tidigt på morgonen. Lillemor Hårdstedt ledde Gudstjänsten med stöd av musicerande, sjungande och textläsande medhjälpare. Predika hölls av Pastor Hans Dahlgren.

Blog Image

En fullsatt kyrka och en ljusprydd gran, värme och gemenskap utgör stor skillnad mot den nu fuktiga vinterkylan här i Åmål. På juldagens morgon, innan gryningsljuset stigit över Vänern tände Bengt Hagström åter samtliga levande ljus för att tillsammans med alla fira att Gud, i skepnaden av ett litet barn, kommit till världen.

Blog Image
Julen är speciell eftersom det är ett av de tillfällen då många söker sig till kristen gemenskap. Julottan är förknippad med så många känslor. Folk har kommit hit i generationer och det gör att de minns både jular och julottor långt tillbaka. Det är en fin tradition som är väl värd att ha kvar. Julottan avslutades med kyrkaffe.

Blog Image