Årsmöte Åmåls Baptistförsamling.

Söndagen den 25 januari hölls det 130:e årsmötet i Åmåls Baptistförsamling sedan dess bildande år 1879. Årsmötet inleddes med att två nya medlemmar hälsades välkomna till församlingen av ordföranden samt församlingens pastor.


Efter val av årsmötesfunktionärer vidtog förhandlingarna där bl.a. styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Den upplästa årsberättelsen vittnade om ett verksamt år med många aktiviteter, allt från verksamhet för barn och ungdomar till pensionärsträffar. Det ekonomiska resultatet visade bl.a. på att drygt 34000 kr insamlats till missionsändamål under 2008, förutom driften av församlingens verksamhet, vilket tyder på stor offervilja bland församlingens medlemmar.
Efter en trivsam kaffepaus återupptogs förhandlingarna och en ny styrelse valdes för det kommande verksamhetsåret 2009.
Den nya styrelsen valdes enhälligt enligt valberedningens förslag.
Årsmötet avslutades med förhoppningen om en fortsatt god verksamhet inför det nya året.
Hdt