Besök av Vitryska ungdomar i Åmåls Baptistkyrka.

Vid söndagens gudstjänst den 16 augusti fick Baptistkyrkan besök av pastor Bo Sjökvist med ett 40-tal ungdomar från Vitryssland. Ungdomarna hade fått sitt sommarlov förlagt hit till Västsverige. Detta är en återkommande aktivitet sedan reaktorhaveriet i Tjernobyl och är ett led i att låta ungdomar från Vitryssland få njuta av ren luft, uppfriskande bad och opåverkad natur.


Vid gudstjänsten sjöng ungdomarna ett stort antal sånger på sitt modersmål. Ungdomarna med ungdomsledare arbetar i de lokala församlingarnas regi och förmedlar hjälp till behövande familjer samt handikappade i sin närmiljö.
Gudstjänsten var välfylld till sista plats och avslutades med att ungdomskör och församling sjöng psalmen ”O store Gud” tillsammans på respektive språk.
Vid det efterföljande kyrkkaffet informerades om arbetet med Vitryska ungdomar och situationen i Tjernobylområdet. Även olika hantverk såldes som en del i arbetet med att få in pengar till verksamheten.
Mer information kan fås på församlingens hemsida http://amalbaptist.se Hdt