Barn hjälper världens barn

Söndagen den 18 oktober hölls familjegudstjänst under mottot ”Värdens Barn”. Gudstjänsten var välbesökt till sista plats och började med att två ledare utklädda till clowner gestaltade en berättelse om att dela lika. Framförandet var både lärorikt och roligt vilket uppskattades av både barn och vuxna.

Församlingens barngrupp ”Onsdax” var mangrant representerad med 26 barn. Mer eller mindre utklädda sjöng och berättade barnen berättelsen om Bibelns bröd- och fiskunder där Jesus utspisade mer är 5000 män, kvinnor och barn med endast fem bröd och två fiskar. Som en symbolik på detta delade barnen ut bulle och muffins till samtliga vilket sedan kunde användas som tilltugg till det avslutande kyrkkaffet.
Under gudstjänsten och ett lotteri vid kaffeserveringen insamlades totalt ca 3000 kr som oavkortat gick till insamlingen Världens Barn.

Hdt