17 januari. Besök av Thomas Forslin, distriktsordförande i västra distriktet

Idag, denna rökfyllda dag då över hundra plastbåtar och hela hamnterminalen i Åmål totalförstördes vid en brand samlades nästa lika många kyrkobesökare som en vanlig söndag.

Foto: NWT

Branden spred giftig rök över Åmål och invånarna manades per radio att hålla sig inomhus. Eftersom så många ändå kom samlades vi i kaffevåningen där röken var mindre märkbar.

Foto: Tore20100117

Thomas berättade uppmuntrande och informativt om barnläger och kristendomsskolan på Stenungsön där ungdomar möter Gud på ett påtagligt sätt. Thomas hoppas även på fler gåvogivare till detta arbete.
Vid fikapausen informerade han om olika tankar, åsiktsskillnader och grupperingar som bildas under tiden arbetet med den ”gemensamma nya kyrkan” pågår och även om olika debatter som åsiktsbloggar som förs på nätet.