Årsmöte Åmåls Baptistförsamling.

Söndagen den 24 januari hölls sedvanligt årsmöte i Åmåls Baptistförsamling. Årsmötet inleddes med en kort andakt av församlingens pastor varefter årsmötet öppnades av styrelsens ordförande.
Efter val av årsmötesfunktionärer vidtog förhandlingarna där bl.a. styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Den upplästa årsberättelsen vittnade om ett verksamt år med många aktiviteter, allt från barnverksamhet till pensionärsträffar. Det ekonomiska resultatet visade bl.a. på att närmare 65000 kr insamlats till missionsändamål under 2009. Detta förutom driften av församlingens verksamhet, vilket tyder på stor offervilja bland församlingens medlemmar.
Efter en trivsam kaffepaus återupptogs förhandlingarna och en ny styrelse valdes för det kommande verksamhetsåret 2010.
Den nya styrelsen valdes enhälligt enligt valberedningens förslag.
Årsmötet avslutades med förhoppningen om en fortsatt god verksamhet inför det nya året.

Hdt