Den 13/5-16/5 möttes Baptistsamfundet till årskonferens i Örebro samtidigt hade Metodistkyrkan och Missionsförbundet årskonferenser. De tre samfunden möttes till dialogsamtal om framtiden för att ev. bilda ett gemensamt samfund. Konferensen hölls i Conventum Arena konferensanläggning i Örebro där alla ca 3000 deltagare fick plats. Ombud från Åmåls baptistkyrka var pastor Hans Dahlgren, Harald och Lillemor Hårdstedt. Karin Olsson deltog vid konferensen med Kvinnoförbundets styrelse som även de förde diskussioner om ett nytt gemensamt kvinnoförbund.
Mvh Karin Olsson