Åmåls Baptistförsamling ansluter nya medlemmar med sommardop i det fria

Dop har ett gammalt ursprung och stor betydelse för den kristne. Det betyder att den som döps tas upp i den kristna gemenskapen och församlingen.

I bibeln står det: Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar, döp dem och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Jesus Kristus själv sade orden och som gav oss missionsbefallningen och dopbefallningen som tillsammans med Jesu död och uppståndelse utgör grunden för den kristna församlingen.