Under sista helgen i augusti då församlingen hade sin höstuppstart, då även Missionskyrkan och Pingstkyrkan var inbjudna, hade församlingen besök av Carl och Anne Sundberg. Lördagen inleddes med två semenarier och på söndag var det förmiddagsgudstjänst.

Carl som är pastor och teologie doktor redogjorde för hur det kunde vara att undervisa blivande frikyrkopastorer på det evangeliska universitetet i Republiken Kongo-Kinshasa. Han berättade om att bibeln inte förstås på samma sätt i olika kulturer eftersom hela samhället i ett u-land har helt andra referensramar än oss här i Sverige. Något som vi bör tänka på i mötet med flyktingar och ny-svenskar vi möter och vill evangelisera bland.

Anne som är antroposof och studerar kulturer och levnadssätt tog oss med på en resa bland trolldoktorer och häxor i främmande kulturer och redogjorde för hur det kan binda människor från att bli fria och tänkande individer.

Anne Sundberg, f.1956. Civilekonom, missionär i Svenska Missionskyrkan,
doktorand i socialantropologi.
Hon kommer att berätta om arbetet som “Missionär” i Kinshasa, Demokratiska Republiken Kongos huvudstad.

Carl Sundberg, f. 1953. pastor och missionär i Svenska Missionskyrkan. Teologie Dr. Berättar om arbetet som teologi-professor och pastor i Kinshasa. Han föreläser om frågor kring “Motivation – Peptalk – Ledarträning”