Förbipasserande i Åmål stannar upp och lägger pengar i Världens Barn bössorna. När det handlar om insamlingar till utsatta barn så både skramlar och prasslar det. 5652 kronor kom in från några få timmar på Åmåls gator. Summa 7227 kronor har under oktober skickats till Världen barn från Åmåls Baptistförsamling.

Världens Barn