Idag har tre kyrkor i Åmål haft en gemensam Gudstjänst. Baptistkyrkan, Kungsbergskyrkan och Pingstkyrkan. För innehållet svarade Pastor Allan Ekstedt och sångarpastor Börje Svensson.

Vi var drygt 70 besökare som fick lyssna i både tal och sång till ett enkelt och tydligt evangelium och information om Lepramissionens arbete i världen. Lyssnarna tyckte att det var ett bra arbete som både är högst nödvändigt och väl värt att investera i så över 5000 kronor samlades in. Eftersom ansvariga för svenskt internationellt bistånd också anser att det är ett bra sätt att hjälpa de drabbade så ger SIDA en hävstång på 1 till 10 så i ett nu omvandlas de insamlade medlen till 50 000 kronor.

Här följer mer information från deras hemsida

Lepra är en kronisk infektionssjukdom, också känd som Hansens sjukdom efter en norrman, G. A. Hansen, som upptäckte bakterien 1873. Bakterien angriper hud, perifera nerver, slemhinnor i näsan och ögon. Ofta är en ljusare fläck på huden det första symtomet. Fläckarna kliar inte och gör heller inte ont och därför kan de ignoreras av personen ifråga.
Ett annat viktigt symtom vid lepra är känselbortfall som sekundärt kan orsaka stora skador. Man kan t e x bränna sig och inte känna det.
Man skiljer på olika typer av lepra där ytterligheterna benämns tuberkuloid respektive lepromatös lepra. Vid den senare är stora delar av huden angripen och knutliknande hudförändringar bildas som kan ge personen ett mycket deformerat utseende. Man skiljer också lepra utifrån hur många fläckar patienter uppvisar.
Diagnosen lepra ställs oftast utifrån den sjukdomsbild som personen uppvisar. Ibland görs hudtest för att bekräfta diagnosen.

Smitta

Lepra orsakas av en bakterie som kallas Mycobacterium leprae, som är nära ” släkt ” med tuberkulosbacillen. Hur infektionen överförs är inte helt klarlagt, men man tror att smittan sprids via luften – man andas in den till de övre luftvägarna. Inkubationstiden är lång, vanligen mellan 2 och 8 år men kan vara ända upp till 20 år i vissa fall.
Cirka 95% av befolkningen i ett lepraendemiskt område har förmodligen ett immunförsvar som gör att de klarar av infektionen symtomfritt, d v s deras immunförsvar tar hand om infektionen och de blir inte sjuka. Det är alltså mycket få smittade personer som verkligen utvecklar sjukdomen.

Behandling och vaccin

År 1981 infördes Multi Drug Therapy, MDT vid behandlingen av lepra av WHO. MDT består av en kombination av antibiotika, nämligen Rifampcin, Clofazimin och Dapsone. Den viktigaste antilepramedicinen är Rifacimin som alltid ska inkluderas i behandlingen. . Behandlingen pågår från minst sex månader till ett år beroende på vilken typ av lepra man har. Lepramedicinen är gratis över hela världen genom ett avtal mellan WHO och Novartus.

Lepra kan botas, och tidig upptäckt av sjukdomen gör att svåra komplikationer som skadade händer, fötter och ögon inte behöver uppkomma.

Det finns inget vaccin mot lepra. Däremot pågår det forskning för att utveckla ett vaccin. IDRI , Infectious Disease Research Institute i USA tillsammans med Amerikanska Lepramissionen arbetar intensivt på ett program för att få fram ett effektivt vaccin mot lepra samt en bättre metod att diagnostisera lepra.

De största problemen lepra idag

Lepra förblir en fråga om diskriminering och fattigdom. Tiotals miljoner människor som botats från lepra är tillsammans med sina familjer marginaliserade av samhället. De lider av stigmat relaterat till lepra och socialt utanförskap på grund av missförstånd, okunskap och ogrundad rädsla i det vanliga samhället. Deras tillgång till arbete är begränsat även om de är fullt friska. Deras barn vägras ofta skolgång och de har svårt att kunna gifta sig eftersom diagnosen lepra kan leda till skilsmässa. Deras omständigheter leder ofta till mer fattigdom.
Diskrimineringen av människor som drabbats av lepra och deras familjer är flerfaldig. Ännu mer oroande är att diskrimineringen är mest påtaglig bland några som redan lever i en mycket utsatt position nämligen kvinnor och barn, de med funktionshinder och de äldre.

http://www.lepramissionen.org