Sång, musik o lyrik med Rose-Marie och Stig Svensson

Söndagen den 17 april hade vi besök av Stig Svensson som predikade, sjöng och spelade på förmiddagens gudstjänst. På kvällen hade vi ekumenisk cafékväll som samlade ca 80 personer och då medverkade både Rose-Marie och Stig Svensson.