Söndagen den 7 augusti 2011 var Ukulelegruppen från Åmåls
Baptistkyrka inbjudna att medverka vid en sommarkväll Svanskogs missionskyrkas
sommarhem. Samlingssalen fylldes till sista plats när ukulelegruppen under ledning
av Lillemor Hårdstedt sjöng ”Räck mig din hand vi har samma väg att gå”
tillsammans med publiken. Damerna i ukulelegruppen hade ett tiotal övriga
sånger att låta lyssnarna njuta av. Karin Olsson talade över ämnet ”storstäda”,
både i hemmet och i människans inre och uppmanade publiken att överlåta den
personliga reningen till hjärte-vännen Jesus.