Nu börjar året 2012 och här på denna sida har inte något
skrivits på bra länge nu men det hindrar inte heller att saker inte händer i
kyrkan. Som exempel kan nämnas att en bibelblogg har skapats, att vi haft en insamling till Lepramissionen som
gett oss möjligheten att sända över mer än 10 000 kronor. Att vi haft en
mycket välbesökt familjegudstjänst, julotta och nyårsfest.

Och nu på årets första dag har vi lagt in ny klicklänk på
hemsidan

– gå dit och titta! http://amalbaptist.se

.