Åmåls Baptistförsamling står värd för ekumeniska böneveckan

I torsdags inleddes årets ekumeniska bönevecka i
Baptistkyrkan. En årigt återkommande vecka för kristen enhet och i år på temat
“Kristi seger förvandlar”. Centralt så är det Sveriges kristna råd
och Bibelns dag som är arrangörer. Och idag, söndag i denna vecka och runt om i
världen firas Bibels dag. Vi gjorde det också, på flera sätt. Baptistkyrkan fylldes
av Åmålsbor och folk från andra kyrkor i Åmål, en Bibelutställning togs fram
och gavs en central plats i Gudstjänsten. Det läses mer bland bibeltexterna en
dag som denna och blandningen av de närvarande möjliggjorde att Johannes 3:16
kunde lästas upp på 12 olika språk, vilket är imponerade i en samling på ca 60
personer. Hans Dahlgren predikade och två sånggrupper sjöng. Under kyrkkaffet
såldes kort till förmån för inköp av Biblar och sångböcker, ett ekonomiskt stöd
för kyrkor i Kongo. Ekumeniska böneveckan pågår fram till och med 25 januari.