Familjegudstjänst brukar alltid vara välbesökt och så var
det också idag. Barnen hade övat och framförde sina sånger och texter utan att
ha en enda lapp att läsa från.

En filmkamera är ju liten och får plats i fickan så många
föräldrar filmade

och tog kort – kameran har ju blivit liten och får plats i en
telefon.

Och fotograferna … har blivit jättesmå – tre år!