Vi brukar inte ta med födelsedagar här men något undantag
finns nog och här kommer ytterligare ett. Församlingsvärdinnan Marie-Anne hade
öppet hus den sista april och mång kom och firare.

Kvinnoföreningens ordförande gratulerar

Mycket smått och gott på borden