Kvinnoföreningen i Åmål åkte till Sandaholm i Värmland och
höll Gudstjänst med ”Ukulelesång” , textläsning och predikan av Hans Dahlgren.
Dessutom berikades utflykten med säsongens kanske bästa sommardag. En insamling
till kvinnor i Kongo gav 900 kronor, dessa förmedlas vidare av kvinnoföreningen
och möjliggör att arton kvinnor får ögonundersökning och glasögon.

Kvällsstunden avslutades med kaffe