Ibland samlas alla kyrkor i Åmål (ÅKS) för att göra någonting tillsammans. En sån kväll inträffade den 26 augusti 2012. Klocka 16:00 var alla som ville delta med sång eller ett instrument välkomna att öva och klockan 18:00 bjöds på gamla läsarsånger i drygt en timme. Sångkvällen fyllde nästan hela kyrkan.

<!–
WriteFlash('http://album.amalbaptist.se/#11‘);
//–>http://album.amalbaptist.se/#11