Upptaktshelgen i Baptistkyrkan 1 sep 2012

Vid årets upptaktshelg medverkade Christer Daelander som berättade om sin nya roll i GF-kyrkan, den nyligen sammanslagna kyrkan som fortfarande söker sitt permanenta namn. Han menar att kampen för mänskliga rättigheter och frihet att kunna utöva sin religion behövs i hela världen och på alla nivåer.
Christer Daelander är koordinator för samhällsfrågor inom Gemensam Framtid, bildat av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. Han är även koordinator för arbetet för religionsfrihet i Europa, Centralasien och Mellanöstern för Europeiska Baptistfederationen och han är sedan 2011 Världsbaptistalliansens representant i FN:s råd för mänskliga rättigheter.
Frågor och arbetsuppgifter på ”Christer bord”, t ex att:
Större delen av världens befolkning får inte fritt utöva sin religion eller sin övertygelse utan starka begränsningar.
Människohandeln har växt till en av världens största industrier och denna moderna världens slavhandel bidrar vi till i västvärlden.
214 miljoner människor lever som migranter i världen, ofta under svåra förhållanden. Vilka utmaningar står vi inför när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna? Vad kan världssamfundet göra, Sverige som nation, kyrkorna och vi var och en enskilt?

Bland kyrkans många ansvars- och arbetesområden fick deltagarna sätta ut 5 ”pinnar” som markörer för det som känns mest personligt viktigt.