Att värma en liten.

”Om vi ska kunna sprida riktig fred i den här världen och om
vi ska föra ett riktigt krig mot krig, då måste vi börja med barnen.” så skrev
Mohandas Gandhi en gång.

Under det här mottot skickar kvinnoföreningen i Åmåls
baptistkyrka iväg handstickade filtar mössor och sockar till Kongo. Under
söndagens gudstjänst hade man samlat allt till babypaketen längst fram i kyrkan
där pastor Hans Dahlgren bad en välsignelsebön för både mottagare och deras
familjer, transporten och tillverkarna.

Kvinnoföreningen som ansvarade för gudstjänsten sjöng till
eget ukuleleackompanjemang, läste bibelord, dikter och bjöd på hembakt bröd
till kyrkkaffet.