Gemensam gudstjänst i Åmåls Baptistkyrka

Vid den gudstjänsten den 21 oktober samlades drygt 70 personer till gudstjänst i Baptistkyrkan . Gudstjänsten var gemensam mellan församlingarna i Baptistkyrkan, Kungsbergskyrkan och Pingstkyrkan. Mötesledare för gudstjänsten var Lillemor Hårdstedt och församlingens sångare och ukulelegrupp uppträdde med sång och musik. Predikade gjorde Hans Dahlgren över ämnet ”tillsammans”, vilket passade bra med tanke på att gudstjänsten var gemensam för de tre församlingarna.<!–
WriteFlash('http://album.amalbaptist.se/#9‘);
//–>http://album.amalbaptist.se/#9

Efter gudstjänsten inbjöds till kaffe och dopp samt en liten frågetävling angående bibliska sammanhang.