Årsmöte Åmåls Baptistförsamling.

Söndagen den 27 januari hölls årsmöte i Åmåls
Baptistförsamling. Årsmötet inleddes med en kort andakt av församlingens pastor.
Vid andakten avtackades även tre volontärer från Ugnada som under ca sex
månader varit engagerade i församlingens verklsamhet. Till volontärerna
överlämnades även svensk/engelska biblar med önskan om en bra återfärd till
hemlandet, varefter årsmötet öppnades av styrelsens ordförande.

Efter val av årsmötesfunktionärer vidtog förhandlingarna där
bl.a. styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Den upplästa
årsberättelsen vittnade om ett verksamt år med många aktiviteter. Det
ekonomiska resultatet visade bl.a. på att ca 47 000 kr insamlats till
missionsändamål under 2012. Detta förutom driften av församlingens verksamhet,
vilket tyder på stor offervilja bland församlingens medlemmar.

Efter en trivsam kaffepaus återupptogs förhandlingarna och
en ny styrelse valdes för det kommande verksamhetsåret 2013.

Den nya styrelsen valdes enhälligt enligt valberedningens
förslag.

Årsmötet avslutades med förhoppningen om en fortsatt god
verksamhet inför det nya året.

Hdt