Ekumenisk Gudstjänst

Den Ekumenisk Gudstjänsten i Baptistkyrkan blev verkligen
välbesökt. Vi var ca 80 personer från de olika frikyrkorna i Åmål. Dessutom
fanns besökare från Uganda, Bosnien, England (och Värmland). Ukulelegruppen och
den ekumeniska kören spelade och sjöng. Predikade gjorde Peter Landälv och
mötet leddes av hans Dahlgren.

<!–
WriteFlash('http://album.amalbaptist.se/#12‘);
//–>http://album.amalbaptist.se/#12

Mycket folk i kyrkan ger mycket glada vaktmästare!