Mycket folk hade samlats och det var fullsatt när sommarens
sistas gemensamma Gudstjänst hölls i Baptistkyrkan. Barn sjöng sånger i början,
Hans Dahlgren predikade och Christer och Kerstin sjöng.

Lillemor ledde mötet
och gestaltade en jämförelse mellan en vandring ”på gammalt vis” och den
jordiska vandringen vi alla måste gå.