Kvinnoföreningen är i full fart att packa in julklappar som
ska skickas till Litauen. Julklapparna skickas med pastor Walla Carlsson som
förmedlar dem till barn vars mammor sitter i fängelse.