Frukostmöte i Åmåls Baptistkyrka 30 mars 2014

Vi har just ställt om våra klockor – nästan alla. Våren är
tidig men påsken kommer sent i år, vädret får oss att tvivla på att det är 30
mars idag.

Vitsippor är redan uppe och lyser i skogskanterna och
småbilsparkeringen vid kyrkan har länge varit snöfri, dessutom – alla våra
vatten har en klarblå spegel istället för att grå is finns fram i april.

Dagens tema på
frukostmötet handlade om mänsklighetens tvivel och tro. Ett ämne som belystes
av vår återkommande besökare, Willem Hessel. I betraktelsen tog han starkt stöd
i och genom att högläsa Timothy Keller,

en stor internationell författare och i
den världsvida kristenheten mycket uppmärksammad
ledare.