Mins du sången” samlade ca 170 besökare i Baptistkyrkan

Lördagen den 13 september fylldes Baptistkyrkan till brädden
av besökare när Anders Jakthund och Gun-Britt och Lars-Erik Holgersson ledde
den ekumeniska kören – som bildades för dagen – i ett stort antal läsarsången vi
alla minns.