Ny skeppspräst i Åmål.

Hans Dahlgren från Åmål, pastor i Åmåls Baptistförsamling
kunde tillfälligt tjänstgöra som skeppspräst på Ostindienfararen Götheborg när
fullriggaren gjorde sitt besök i Åmål sommaren 2015.