2015-09-12

Denna helg är det den årliga ljusfesten i Åmål. Samtidigt tidigare på lördagen gjorde jag en större renovering på Baptistkyrkans belysta anslagstavla. När jag stod där med alla mina verktyg kom en man på trottoaren med kommentaren. Är det LJUSFEST!