Återigen
har vi haft ett välbesökt Torgkafé, kanske det mest välbesökta någonsin.
Kvinnoföreningen hade julpyntat i Baptistkyrkans kafévåning för att sälja kaffe
med hembakt samt ha lotterier för att kunna skänka pengar till utsatta kvinnor och
barn i Congo, Thailand och Litauen. Under dessa fyra lördagstimmar inbringade lotterier
och kafégäster ca 20 000 kronor. Kvinnoföreningen tackar alla som bidrog till detta.