Årsmöte Åmåls Baptistförsamling.

Söndagen den 24 januari hölls årsmöte i Åmåls
Baptistförsamling. Årsmötet inleddes av församlingens sångare och efter en kort
andakt av församlingens pastor, öppnades årsmötet av styrelsens ordförande.

Efter val av årsmötesfunktionärer vidtog förhandlingarna där
bl.a. styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Den upplästa
årsberättelsen vittnade om ett verksamt år med många aktiviteter som kvinnoträffar,
herrträffar och andakter vid kommunens olika äldreboenden förutom ordinarie
gudstjänster. Det ekonomiska resultatet visade bl.a. på att en relativt stor
summa pengar insamlats till internationellt bistånd och missionsändamål under
2015. Detta förutom driften av församlingens verksamhet, vilket tyder på stor
offervilja bland församlingens medlemmar/vänner. Av verksamhetsberättelsen framgick
även att församlingen ökat med ett antal medlemmar under året, vilket är
glädjande inför den fortsatta verksamheten.

Efter en trivsam kaffepaus återupptogs förhandlingarna och
en ny styrelse valdes för det kommande verksamhetsåret 2016.

Den nya styrelsen valdes enhälligt enligt valberedningens
förslag.

Årsmötet avslutades med förhoppningen om en fortsatt god
verksamhet inför det nya året. Hdt