Kyrkornas globala vecka 2016

I år samlades vi i Åmåls Baptistkyrka och hade fokus på att
bidra till hjälp och sprida upplysning om sjukdomen Lepra. Vi hämtade ett litet
utställningsmaterial från Lepramissionens huvudkontor i Kumla och fick besök av
en av deras representanter. En trubadur, Tore Kjell från Karlskogas som också
visade sig var mycket duktig i att skriva och framför visor till gitarr. Vi
samlade in 4515 kronor som skickats till Lepramissionen.