Årsmöte Åmåls Baptistförsamling.

Söndagen den 29 januari hölls årsmöte i Åmåls
Baptistförsamling. Årsmötet inleddes med att församlingens sångare sjöng och
efter en kort andakt av församlingens pastor, öppnades årsmötet av styrelsens
ordförande.

Efter val av årsmötesfunktionärer vidtog förhandlingarna där
bl.a. styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Den upplästa
årsberättelsen vittnade om ett verksamt år med många aktiviteter som kvinnoträffar,
herrträffar och andakter vid kommunens olika äldreboenden förutom ordinarie
gudstjänster. Det ekonomiska resultatet visade på en god offervilja bland
församlingens medlemmar/vänner. Bl.a. har församlingen samlat in 94 319 kr till internationellt
bistånd och olika missionsändamål under 2016. Detta förutom driften av
församlingens verksamhet.

Efter en trivsam kaffepaus återupptogs förhandlingarna och
en ny styrelse valdes för det kommande verksamhetsåret 2017.

Den nya styrelsen valdes enhälligt enligt valberedningens
förslag. Ordförande Lillemor Hårdstedt, vice ordförande Christer Törnell,
sekreterare Gunilla Hagström, kassör Tore Olsson, övriga ledamöter Rose-Marie
Wickman Kyrk, Maria Pettersson, Jan Gustavsson samt Harald Hårdstedt. Som
adjungerad ingår även Hans Dahlgren i egenskap av församlingens pastor.

Församlingens årsberättelse tillsammans med aktuellt
månadsprogram finns på församlingens hemsida som kan nås med adressen: www.amalbaptist.se.

Årsmötet avslutades med förhoppningen om en fortsatt god verksamhet
inför det nya året.

Hdt