Är du man? Är du ledig torsdagar?

… så är du välkommen till en herrträff med olika aktiviteter. Den är i
Baptistkyrkan på torsdag förmiddag 10:00, varannan vecka. Nu är det
utflykt för att småfåglarna ska få fler bostäder.
Försäljning av dessa holkar kommer att ske i Baptistkyrkan på vårt
traditionella torgkafé den 8 april.