Minns du sången

”Hela kyrkan
sjunger” och “minns du sången” var program i SVT, med kristna sånger, som sändes för många år
sedan. Minns du sångens musikaliske ledare, Anders Jaktlund tillsammans med Mathilda
Röjdemo svarade för programmet i baptistkyrkan. Det var övningar på för- och eftermiddagen och
en konsert klockan 18:00 Flera av de älskade sångerna ur den gemensamma sång-
och psalmboken sjöngs. Anders Jaktlund berättade många händelser från den unika
svenska psalmskatten, och det var med stor glädje som de cirka 140 besökarna
sjöng sångerna om Gud, Jesus, korset och himlen.