Söndagens gudstjänst handlade om vårt viktigaste val i
livet. Förutom de vanliga inslagen av bön och sång så fanns karaktären av ”verkstadsgudstjänst”
som innebär att så många som möjligt medverkar. I stället för predikan så höll fem
personer var sitt valtal.

Vård för själen. Kunskap för livet. Omsorg på riktigt.
Arbete med mening för alla. Ett lika värde för alla människor.


Utgångspunkt i allt var bibelordet, Sök först Guds rike och
Hans rättfärdighet så skall ni få allt det andra också.

Idag den 9 sep har hela långa landet Sverige val till Riksdag,
Landsting och Kommun, en medborgerlig rättighet som är viktig. Men i kyrkan
ville vi gå djupare för att få uppleva en annan gudomligare dimension och för
att visa på ett djupare människovärde där vi är älskade av Gud för den skapelse
vi är.