Ekumeniakyrkans årliga var i år förlagd till
Jönköpings pingstkyrka.

På bilden. Välsignelseakt inför vägledningsåret

Konferensen påbörjades onsdagen den 29 maj och
avslutades söndagen den 2 juni med ordinationsgudstjänst. Vilket innebär att
nyutbildade pastorer och diakoner förberedes för församlingstjänst.

Ett stort antal ombud och besökande deltog vid de olika
samlingarna, speciellt vid invigningsgudstjänsten och en temagudstjänst. Även
de olika seminarierna var välbesökta.

Temat för konferensen var ”Till jordens yttersta gräns” och
syftade delvis på apostlagärningarnas budskap. Ett budskap att trots
svårigheter och motstånd känna förtröstan och inte vara rädd utan veta att
Herren är med hela vägen.

Konferensen
innehöll sedvanliga förhandlingar, seminarier, gudstjänster, nattvard och förbön.

Konferensens budskap behandlade bland annat
hållbarhet/klimat. Även kyrkan vill, med utgångspunkt från den kristna
förvaltartanken, vara en aktiv röst inom dessa områden. Ett annat ämne som
diskuterades var mänskliga rättigheter. Vi ser i dag att flera länder reducerar
de mänskliga rättigheterna. Inte bara i u-länder utan även i västvärlden.

Samtidigt med huvudkonferensen hade barnen en egen barnkonferens.
Barnen bidrog med både drama och sång.

Vid konferensen höll EQ-kvinna, Equmeniakyrkans kvinnoförbund,
sitt årsmöte i Immanuelkyrkan (Equmeniakyrkans lokal). Man propagerade även för
sin verksamhet under hela konferensen via ett utställningsbord.

Det känns stort att i en konferens ingå i ett sammanhang som
samlar närmare tusen personer. Att gemensamt avhandla och diskutera för
mänskligheten viktiga frågor ur ett kristet perspektiv. Samt att veta att det
finns något större som kan ta bort ångest och rädsla och som håller hela
tillvaron i sin hand.

“Brittas vardagsrum” Samtal med Göran Geider