Bidrag från Samfundet Equmeniakyrkan hjälpte oss att komma igång med upprustning av vår fastighet, Baptistkyrkan. Att vi fick bidraget gjorde det möjligt att ta beslutet om underhåll i egen regi trots att de flesta av oss ansåg sig för gamla för att arbeta på hög höjd och för ett så stort jobb.

Vi fick från samfundet godkänt ett upprustningsbidrag på 50 000 kronor och snart har vi fått in materialräkningar på det beloppet och då ska jag skicka in anspråken.

Upprustningen som vad högst nödvändig torde ha kostat oss mer än vi kunde åstadkomma, troligen en halv million.

Vår kyrkas höga skorsten hade lösa stenar och fasader och vindskivor hade inte fått underhåll på 28 år. Vi sökte bidrag från Equmeniakyrkans SST medel för att vi blev skrämda av anbuden på ommålning av kyrkan. 326 000 kr!! Vad skulle då resten kosta tänkte jag som kassör, utbyte av vindskivor, takläckage mm. Alltså började vi själva och har hittills plockat ner en meter skorsten och plåtbeklätt resten, köpt en lång stege och en billig ställning så vi slipper hyra och så att frivilliga vi kan ta på sig den tid som behövs. Vi har hitintills, det första året, hunnit med att byta ett flertal vindskivor och målat klart entréväggen, är nästan färdiga med fasaden mot gatan, underhåller entréingången mm. Dessa och flera olika underhållsarbeten fortsätter till vi gått runt hela fastigheten. Att vi fick bidraget gjorde det i högsta grad möjligt att ta beslut om att utföra underhållet i egen regi. /Tore