Årsmöte Åmåls Baptistförsamling.

Det konstaterades att årets årsmöte var det 140:e årsmötet i församlingens historia

Söndagen den 26 januari hölls årsmöte i Åmåls Baptistförsamling. Årsmötet inleddes av församlingens sångare och efter medlemsintagning samt en kort betraktelse av församlingens pastor Ulrika Danielsson, öppnades årsmötet av styrelsens ordförande. Det konstaterades även att årets årsmöte var det 140:e årsmötet i församlingens historia.
Efter val av årsmötesfunktionärer vidtog sedvanliga förhandlingar där bl.a. styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Den upplästa årsberättelsen vittnade om ett verksamt år med många aktiviteter som kvinnoträffar, herrträffar och andakter vid kommunens olika äldreboenden, detta förutom ordinarie gudstjänster. Under det gångna året har det även startats upp svenskundervisning för nyanlända.
Det ekonomiska resultatet visade bl.a. på att ca 60 000 kr insamlats till internationellt bistånd och missionsändamål under 2019. Detta förutom driften av församlingens verksamhet, vilket tyder på stor offervilja bland församlingens vänner/medlemmar
Efter en trivsam kaffepaus återupptogs förhandlingarna och en ny styrelse valdes för det kommande verksamhetsåret 2020.
Den nya styrelsen valdes enhälligt enligt valberedningens förslag. Som ordförande för församlingens styrelse återvaldes Lillemor Hårdstedt.
Årsmötet avslutades med förhoppningen om en fortsatt god verksamhet inför det nya året.                                                                                         Hdt