Upprustning av Baptistkyrkan

Under 2019 startade jag med att köpa en ställning som var nödvändig för en rejäl och behövlig yttre upprustning av Åmåls Baptistkyrka. Jag (Tore), Christer, Janne, Harald och Bengt arbetade med målningen och blev färdiga med Västra gaveln och norra sidan på kyrkosalen och den del som bildar vägg mot kapprummet/kyrk torget. Dessutom åtgärdades takläckage och det byttes många dåliga bräder och vindskivor. För bilder och text, se ”Nytt” 2019-09-06

Här kommer lite mer information om det som i mars och april i år har hänt med den fortsatta upprustningen av vår kyrka. Ännu en del är klar och nu är drygt halva kyrkan ommålad.

Norra gaveln. Det här var nog det svåraste hitintills av alla arbeten då det är över 9 meter upp till nock och att det dessutom finns en väggdel mot väster som står i ett kraftigt lutande plåttak. Ett flertal takläckage har åtgärdats och två bedrövliga fönster har renskrapats, omkittats och målats. Fönstren var mycket gamla och hopsatta med träplugg men det gamla virket var som ”nytt”.

Norra gaveln
Fönstren fick komma hem och hälsa på

Proceduren är att tvätta, borsta, skölja, slå in spik som åkt ut, skrapa och ibland grundfärga och sen måla två lager med Alcro modern oljefärg. 

Coronasäker
Lagning av stort hål i plåttaket. Ett större isblock har troligen rasat ned från det högre belägna snedtaket

För att kunna klara av höjden byggde jag först upp ett bjälklag på 3,6 meters höjd. Med hjälp av väggfästen och grannens förråd blev det till mycket stor hjälp. På detta nya “golv” kunde jag skruva fast ställningen och det blev säkrare att hantera stegar till arbetet från plåttaket mm.

Tack Dippe för plattor som jag kunde skruva fast ställningen i och för stegar till att hantera arbetet på plåttak mm. Allt är nu klart inkl. vindskivor och takfot mot norr och väster.

Allt är nu klart inkl. vindskivor och takfot mot norr och väster. Arbetet tog ca 85 timmar