Gudstjänsten på Kungsberget samlade så mycket besökare som är tillåtet och vädret var det allra bästa. Pastor Ulrika predikade över texten ” Den ohederlige förvaltaren. Jag tror att det till många av oss medförde personliga tankar i och kring våra olika sätt att försöka vara goda förvaltare. /TO